Stawy przy młynie wodnym w Kolonii Karczmy

Młyn wodny w Kolonii Karczmy


Drewniany młyn wodny stoi na brzegu rzeki Grabi, w sąsiedztwie stawów rybnych, wzniesiony ok. 1920 r. Budowla posiada murowany parter i drewniane piętro. We wnętrzu znajduje się przedwojenna turbina. Urządzenia napędu wodnego były remontowane w latach 90. Dziś w młynie mieści się bar.