Ołtarz główny w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca i Tomasza w Łobudzicach

Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca i Tomasza w Łobudzicach


Modrzewiowy kościół z 1795 roku, wybudowany w stylu późnego baroku. Parafia Łobudzice jest najstarszą na terenie gminy. Erygowana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Zbigniewa Oleśnickiego w 1488 roku. W tym samym czasie powstał pierwszy drewniany kościół p.w. św. Wawrzyńca. W 1751 roku rozebrano go, a nowy właściciel wsi Łobudzice, starosta żeleniewski Władysław Jeżewski, na jego miejscu postawił nową świątynię. Trzeci kościół w Łobudzicach powstał po pożarze w 1795 roku, jego fundatorem był kolejny właściciel wsi Kazimierz Krzycki, generał wojsk polskich. Kościół w Łobudzicach znajduje się w ogólnopolskim spisie sanktuariów maryjnych, dzięki pochodzącemu z przełomu XVII i XVIII wieku obrazu Matki Boskiej Pocieszenia i Niebieskiej Lekarki.