Tablica upamiętniająca miejsce obozu karnego oraz okupacji hitlerowskiej