Kościół Ewangelicko-Reformowany w Zelowie

Kościół ewangelicko-reformowany w Zelowie


Pierwsza monumentalna budowla w Zelowie, pochodząca z 1825 roku. Murowany kościół został wzniesiony według projektu architekta Zille. Zbudowany na planie prostokąta z kwadratową wieżą, od zachodu stanowi dominantę widokową zamykającą ul. Sienkiewicza. Zewnętrzny wystrój kościoła, oparty został na wzorcach prowincjonalnego klasycyzmu. Wewnątrz kościoła znajdują się inskrypcje czeskie, w tym tablice ku czci Jana Husa i Jana Kalwina. Obok kościoła założono cmentarz, na którym do dzisiaj znajdują się nagrobki i pomniki z napisami w języku czeskim.