Sprzęt wojskowy w Kolonii Pożdżenice

Sprzęt wojskowy w Kolonii Pożdżenice


Niebywale dużą atrakcją gminy jest prywatny poligon Jacka Pniewskiego w Kolonii Pożdżenice, gdzie można zobaczyć współczesny, jak i historyczny sprzęt wojskowy. Jest on głównym organizatorem zlotów pojazdów militarnych, właścicielem m.in. czołgu T 55, który można było zobaczyć na planie filmowym "Małej Moskwy". Oprócz tego w polskich produkcjach występowały inne jego pojazdy wojskowe. Kolekcjoner wypożyczał je m.in. dla potrzeb producentów filmów "Tajemnica Twierdzy Szyfrów" czy "Operacja Samum".