Kościół Chrześcijan Baptystów w Zelowie

Kościół Chrześcijan Baptystów w Zelowie


Murowany zbór został zbudowany na działce wykupionej od prywatnego właściciela przez zelowskich baptystów w 1879 r. Początkowo nabożeństwa odbywały się w prywatnych domach. Budowę czynnej do dziś świątyni baptyści zakończyli w 1896 r.