Wejście główne do kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Zelowie

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Zelowie


Kamień węgielny pod budowę kościoła wmurowano 27 września 1931 r. Poświęcenie ukończonego kościoła nastąpiło 17 maja 1936 r.