Wnętrze kościoła parafialnego pw. św. Teodora Męczennika w Kociszewie

Kościół parafialny p.w. św. Teodora Męczennika w Kociszewie


Kościół zbudowany z bali drewnianych o konstrukcji zrębowej prawdopodobnie z 1765 roku, poświęcony w 1783 roku. Powstał dzięki fundatorowi Zygmuntowi Dobkowi - miecznikowi sieradzkiemu, który z polecenia arcybiskupa gnieźnieńskiego Księcia Hrabiego na Małoszynie i Raczynie Raczyńskiego, postawił go na miejscu spalonej, drewnianej kaplicy na cześć NMP Wniebowziętej, konsekrowanej w 1661 roku. Podobnie jak wcześniejsza kaplica był on kościołem filialnym parafii w Łobudzicach. Dopiero Konsystorz Gnieźnieński dekretem z 1789 roku ustanowił go kościołem nowo utworzonej parafii Kociszew. 

We wnętrzu kościoła można zobaczyć dobrze zachowane relikwie św. Teodora Męczennika, uroczyście wprowadzone do dawnej kaplicy 9 listopada 1663 roku.