Główne wejście do kościoła parafialnego pw. św. Kazimierza i św. Barbary w Pożdżenicach

Kościół parafialny p.w. św. Kazimierza i św. Barbary w Pożdżenicach


Drewniany kościół z przełomu XVIII i XIX wieku, zbudowany w konstrukcji szkieletowej na planie prostokąta. 

Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1622 roku, kiedy została erygowana parafia w Pożdżenicach przez Wojciecha Gembickiego, a w grudniu konsekrowano kościół ufundowany przez Wojciecha i Barbarę Wężyków Gomolińskich. Konsekracji dokonał proboszcz Mikołaj Starzyński, infułat łaski, kanonik gnieźnieński. Obecny kościół wzniesiony został na miejscu dawnego. Istnieją dwie hipotezy na temat fundacji nowej świątyni. Jedna mówi, że nowy kościół pod koniec XVIII wieku ufundował kasztelan sieradzki Henryk Miączyński, dziedzic Pożdżenic. Inne źródła podają powstanie nowego kościoła w połowie XIX wieku. Pewne jest, iż około roku 1867, pożdżenicka świątynia została kościołem filialnym parafii w Wygiełzowie. Ponownie parafię utworzono w 1958 roku i istnieje ona do chwili obecnej.