Pomnik Ofiar Golgoty Wschodu w Parku Miejskim im. Romualda Traugutta